دُکّان
(همان فروشگاه به گویش مشهدی)

تخفیفات ویژه

تخفیفات ویژه

دسته بندی ها

دسته بندی ها

– لوگو
– ست اداری
– پوستر
– تراکت
– اینستا تمپلیت
– یوتیوب تمپلیت

– کارت ویزیت
– ست کامل
– چاپ دیجیتال
– چاپ افست
– چاپ بنر
– چاپ تبلیغاتی

– محتوای متنی
– عکاسی صنعتی
– تصویربرداری
– مستندسازی
– تدوین و موشن
– تولید خلاق

– برنامه‌ریزی
– ادمینی
– اینستاگرام
– یوتیوب
– مدیریت کامل
– ایده‌پردازی

– تک صفحه
– چند صفحه
– فروشگاهی
– وردپرس
– سئو
– پشتیبانی

پکیج اقتصادی
14.800تومان ماهیانه
 • ایده پست
 • تولید محتوا کامل با تجهیزات سبک
 • هفته ای 2 ریلز و 1 پست
 • روزانه 1 تا 3 استوری
 • بارگذاری الگوریتمی پست
 • همکاری ساخت و بارگذاری استوری
 • اعمال روتین: 10 دقیقه در روز
 • پاکسازی اکسپلور
 • بهبود پروفایل
 • طراحی کاور
 • طراحی اقتصادی پروفایل
 • پاسخگویی دایرکت: 30 دقیقه در روز
 • پاسخگویی کامنت ها
 • **
 • **
 • **
 • **
 • **
 • **
 • **
 • **
 • **
پکیج ویژه
49.200تومان ماهیانه
 • استراتژی مارکتینگ سوشال
 • تولید محتوا کامل با تجهیزات فوق حرفه ای
 • گروه کانونی محتوایی
 • هفته ای تا 7 ریلز یا 7 پست
 • روزانه 1 تا 12 تا استوری
 • کوچینگ رسانه
 • برنامه ریزی محتوایی
 • دفترچه هویت مجازی
 • ایده پردازی و سناریو پست
 • سناریو بلاگری استوری
 • بارگذاری پست
 • بارگذاری استوری
 • اعمال روتین: 60 دقیقه در روز
 • کامنت مارکتینگ روزانه
 • معماری اکسپلور
 • معماری پروفایل
 • طراحی کاور
 • طراحی ویژه پروفایل
 • کمپین نویسی هدفمند
 • تبلیغات ماهانه در پیج 5 الی 10 هزار
 • پاسخگویی دایرکت: 3 ساعت در روز
 • پاسخگویی ویژه کامنت ها
پکیج اقتصادی
14.800تومان ماهیانه
 • ایده پست
 • تولید محتوا کامل با تجهیزات سبک
 • هفته ای 2 ریلز و 1 پست
 • روزانه 1 تا 3 استوری
 • بارگذاری الگوریتمی پست
 • همکاری ساخت و بارگذاری استوری
 • اعمال روتین: 10 دقیقه در روز
 • پاکسازی اکسپلور
 • بهبود پروفایل
 • طراحی کاور
 • طراحی اقتصادی پروفایل
 • پاسخگویی دایرکت: 30 دقیقه در روز
 • پاسخگویی کامنت ها
 • **
 • **
 • **
 • **
 • **
 • **
 • **
 • **
 • **
پکیج ویژه
49.200تومان ماهیانه
 • استراتژی مارکتینگ سوشال
 • تولید محتوا کامل با تجهیزات فوق حرفه ای
 • گروه کانونی محتوایی
 • هفته ای تا 7 ریلز یا 7 پست
 • روزانه 1 تا 12 تا استوری
 • کوچینگ رسانه
 • برنامه ریزی محتوایی
 • دفترچه هویت مجازی
 • ایده پردازی و سناریو پست
 • سناریو بلاگری استوری
 • بارگذاری پست
 • بارگذاری استوری
 • اعمال روتین: 60 دقیقه در روز
 • کامنت مارکتینگ روزانه
 • معماری اکسپلور
 • معماری پروفایل
 • طراحی کاور
 • طراحی ویژه پروفایل
 • کمپین نویسی هدفمند
 • تبلیغات ماهانه در پیج 5 الی 10 هزار
 • پاسخگویی دایرکت: 3 ساعت در روز
 • پاسخگویی ویژه کامنت ها

دکان

دُکّان
(همان فروشگاه به گویش مشهدی)

تخفیفات ویژه

تخفیفات ویژه

دسته بندی ها

دسته بندی ها

– لوگو
– ست اداری
– پوستر
– تراکت
– اینستا تمپلیت
– یوتیوب تمپلیت

– کارت ویزیت
– ست کامل
– چاپ دیجیتال
– چاپ افست
– چاپ بنر
– چاپ تبلیغاتی

– محتوای متنی
– عکاسی صنعتی
– تصویربرداری
– مستندسازی
– تدوین و موشن
– تولید خلاق

– برنامه‌ریزی
– ادمینی
– اینستاگرام
– یوتیوب
– مدیریت کامل
– ایده‌پردازی

– تک صفحه
– چند صفحه
– فروشگاهی
– وردپرس
– سئو
– پشتیبانی

پکیج اقتصادی
14.800تومان ماهیانه
 • ایده پست
 • تولید محتوا کامل با تجهیزات سبک
 • هفته ای 2 ریلز و 1 پست
 • روزانه 1 تا 3 استوری
 • بارگذاری الگوریتمی پست
 • همکاری ساخت و بارگذاری استوری
 • اعمال روتین: 10 دقیقه در روز
 • پاکسازی اکسپلور
 • بهبود پروفایل
 • طراحی کاور
 • طراحی اقتصادی پروفایل
 • پاسخگویی دایرکت: 30 دقیقه در روز
 • پاسخگویی کامنت ها
 • **
 • **
 • **
 • **
 • **
 • **
 • **
 • **
 • **
پکیج ویژه
49.200تومان ماهیانه
 • استراتژی مارکتینگ سوشال
 • تولید محتوا کامل با تجهیزات فوق حرفه ای
 • گروه کانونی محتوایی
 • هفته ای تا 7 ریلز یا 7 پست
 • روزانه 1 تا 12 تا استوری
 • کوچینگ رسانه
 • برنامه ریزی محتوایی
 • دفترچه هویت مجازی
 • ایده پردازی و سناریو پست
 • سناریو بلاگری استوری
 • بارگذاری پست
 • بارگذاری استوری
 • اعمال روتین: 60 دقیقه در روز
 • کامنت مارکتینگ روزانه
 • معماری اکسپلور
 • معماری پروفایل
 • طراحی کاور
 • طراحی ویژه پروفایل
 • کمپین نویسی هدفمند
 • تبلیغات ماهانه در پیج 5 الی 10 هزار
 • پاسخگویی دایرکت: 3 ساعت در روز
 • پاسخگویی ویژه کامنت ها
پکیج اقتصادی
14.800تومان ماهیانه
 • ایده پست
 • تولید محتوا کامل با تجهیزات سبک
 • هفته ای 2 ریلز و 1 پست
 • روزانه 1 تا 3 استوری
 • بارگذاری الگوریتمی پست
 • همکاری ساخت و بارگذاری استوری
 • اعمال روتین: 10 دقیقه در روز
 • پاکسازی اکسپلور
 • بهبود پروفایل
 • طراحی کاور
 • طراحی اقتصادی پروفایل
 • پاسخگویی دایرکت: 30 دقیقه در روز
 • پاسخگویی کامنت ها
 • **
 • **
 • **
 • **
 • **
 • **
 • **
 • **
 • **
پکیج ویژه
49.200تومان ماهیانه
 • استراتژی مارکتینگ سوشال
 • تولید محتوا کامل با تجهیزات فوق حرفه ای
 • گروه کانونی محتوایی
 • هفته ای تا 7 ریلز یا 7 پست
 • روزانه 1 تا 12 تا استوری
 • کوچینگ رسانه
 • برنامه ریزی محتوایی
 • دفترچه هویت مجازی
 • ایده پردازی و سناریو پست
 • سناریو بلاگری استوری
 • بارگذاری پست
 • بارگذاری استوری
 • اعمال روتین: 60 دقیقه در روز
 • کامنت مارکتینگ روزانه
 • معماری اکسپلور
 • معماری پروفایل
 • طراحی کاور
 • طراحی ویژه پروفایل
 • کمپین نویسی هدفمند
 • تبلیغات ماهانه در پیج 5 الی 10 هزار
 • پاسخگویی دایرکت: 3 ساعت در روز
 • پاسخگویی ویژه کامنت ها

در حال نمایش 6 نتیجه

فهرست